1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 捶心肝

陳思安 捶心肝 LRC歌詞

歌曲 捶心肝陳思安 演唱。

下載捶心肝LRC歌詞


歌名:捶心肝
歌手:陳思安
專輯:唱翻天①

哪想着過去那首歌 愈想就心愈驚
想到你對阮鐵的心肝 艱苦就無塊看
看日頭漸漸要落山 愛情只是虛華
目屎流抹煞不是軟弱 是英着風飛沙
哪想到你阮就捶~心~肝
啊心肝~是有夠痛
將感情的負債乎阮來拖
你走甲看無影
哪想到你阮就捶~心~肝
啊捶出滿腹的心聲
像閉循的空嘴填抹~~肉
會好也抹快活

Download 捶心肝 LRC Lyrics