1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 歡喜等甘願愛

陳思安 歡喜等甘願愛 LRC歌詞

歌曲 歡喜等甘願愛陳思安 演唱。

下載歡喜等甘願愛LRC歌詞


歌名:歡喜等甘願愛
歌手:陳思安
專輯:英雄不驚出身低
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良
過去我相信愛
期待着幸福未來
嘸願想嘸願猜
為何你冷淡的對待
一陣風吹過來
路燈也搖搖擺擺
阮的等待
變成風中的目屎

感情嘸可能擱再對頭來
嘸管有多少的無奈
過去歡喜等甘願愛
才會乎你來騙嘸知
感情哪乎伊再對頭來
這款的局面太過噯昧
我會將你放惦心內
對你的愛只有一聲拜拜

Download 歡喜等甘願愛 LRC Lyrics