1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 痴情女

陳思安 痴情女 LRC歌詞

歌曲 痴情女陳思安 演唱。

下載痴情女LRC歌詞


歌名:痴情女
歌手:陳思安
專輯:英雄不驚出身低
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良
明知影你已經決心要來離開
阮這是堅心來等待你
雖然是等無相會的日子
誰叫阮偏偏來愛着你
自從你講你要來離開
要去大陸來打拚做生章
阮就知影你要去找伊
甲伊相見
傷心無奈只有目屎來點點滴
亂亂的心有誰人肯來安慰
痴情的心乎你無情踢一邊
叫阮按怎活落去

Download 痴情女 LRC Lyrics