1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 茫茫的月

陳思安 茫茫的月 LRC歌詞

歌曲 茫茫的月陳思安 演唱。

下載茫茫的月LRC歌詞


歌名:茫茫的月
歌手:陳思安
專輯:我不是江蕙

人講女人可比新娘花 
花蕊嘸免妖嬌嘸免香四處
才抹乎人笑阮不知情是什貨

阿母講伊雖然無讀冊 
但是人情世事伊攏看真多
所以伊講查某囝仔是貼心的

啊~茫茫的月 藏置雲內底 
啊~茫茫的月 親像見笑花
啊~茫茫的月 親像阮的愛 
惦惦水 惦惦退
啊~茫茫的月 聽阮講詳細 
啊~茫茫的月 感情要叨找
啊~茫茫的月 請你陪阮將 
這首歌 唱歸暝

Download 茫茫的月 LRC Lyrics