1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 請你聽我講

陳思安 請你聽我講 LRC歌詞

歌曲 請你聽我講陳思安 演唱。

下載請你聽我講LRC歌詞


歌名:請你聽我講
歌手:陳思安
專輯:唱翻天①

(女) 惦黯淡酒店來 傷心無人知
(女) 忍着目屎 無哭出來
(女) 酒一杯擱再來 醉死阮應該
(女) 顛顛倒倒虛情假愛
(男) 你無講誰人知 妥屈甲傷害
(男) 何必強忍 置腹肚內
(男) 惦繁華的世界 誰無傷心代
(男) 何必糟蹋你~的愛
(女) 啊~請你聽我講 請你替阮想看覓
(女) 阮愛的那個人甘會來
(男) 啊~請你聽我講 不倘擱再流目屎
(男) 失落感情那款無奈
(女) 是痴情將阮害 無伊阮無愛
(合) 這種痛苦 有誰人知
(合) 你的痛苦 我會了解

Download 請你聽我講 LRC Lyrics