1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 醉歸晚

陳思安 醉歸晚 LRC歌詞

歌曲 醉歸晚陳思安 演唱。

下載醉歸晚LRC歌詞

歌名:醉歸晚
歌手:陳思安
專輯:我無醉
想要醉歸晚 感情摻酒攏飲乎空
甘願音樂迷亂 不願為情心煩
今晚要放乎輕鬆
想要哮歸晚 愛着才知苦有多重
愛情這呢迷人 到尾才知心寒
天下的人攏同款
甘願喝乎茫茫茫 好過痛痛痛歸晚
不免煩煩甲鑽無縫 一嘲喝喝乎空
心抓坦橫來放 愛你有什咪彩工
甘願喝乎茫茫茫 好過痛痛痛歸晚
何必苦苦着阮一人 轉頭輕輕鬆鬆
醉死阮也甘願 要醉嘛無為誰人

Download 醉歸晚 LRC Lyrics