1. vvLyrics
  2. 陳思安
  3. 甜蜜的情歌

陳思安 甜蜜的情歌 LRC歌詞

歌曲 甜蜜的情歌陳思安 演唱。

下載甜蜜的情歌LRC歌詞

歌名:甜蜜的情歌
歌手:陳思安
專輯:我無醉
窗外突然傳來一陣吉他聲
吉他伴著真好聽的歌聲
原來就是伊在唱歌
唱著一首情歌請伊愛著我
啊呀伊嗨喲
伊呀乎伊嗨喲
伊講阮是伊的心上人
啊害阮的心情又擱歡喜又擱驚
對伊笑笑 講阮聽無啦
伊講小姐小姐 請你不免驚
請你聽我擱唱一首歌
甜蜜的情歌 你愛聽
我就每天攏來唱歌乎你聽
啦~~

Download 甜蜜的情歌 LRC Lyrics