1. vvLyrics
  2. 風采姐妹
  3. 相見不如懷念

風采姐妹 相見不如懷念 LRC歌詞

歌曲 相見不如懷念風采姐妹 演唱。

下載相見不如懷念LRC歌詞

風采姐妹 - 相見不如懷念

誰說我倆還要相見 相見不如懷念
讓這一天愛的情焰 籠罩我心田
縱然是寂寞難以排遣 我倆還是不要相見
啊 又何必 多情困與恨 不如常懷念

讓這一片愛的幼苗 永植我心田
既然是分手說出再見
為何情意這麼纏綿
啊 既然是 情思加友思真 不如常懷念

Download 相見不如懷念 LRC Lyrics