1. vvLyrics
  2. 黃耀明&周迅
  3. 流浪者之歌

黃耀明&周迅 流浪者之歌 LRC歌詞

歌曲 流浪者之歌黃耀明&周迅 演唱。

下載流浪者之歌LRC歌詞

流浪者之歌(粵)
作曲:黃耀明、蔡德才
填詞:林夕
編曲:蔡德才&人山人海
演唱:黃耀明&周迅
黃耀明&周迅-流浪者之歌(粵)
mtvzz.com
Na na na na na na…
不愛便自由想高飛遠走
Na na na na na na…
沒人值得回首
在心中一早擁有
再出山行走
會有新的他可扶手
未來無盡鏡頭
尋覓是活着理由
私奔般遊走
愛上他都不管從此之後
至少一分鐘可忘憂
夕陽留在背後
名字活在心裡頭
觀光般遊走
直到失蹤自動分手
當地
當時
未減溫柔
Na na na na na na…

Download 流浪者之歌 LRC Lyrics