1. vvLyrics
  2. awen
  3. 無奈的歌聲

awen 無奈的歌聲 LRC歌詞

歌曲 無奈的歌聲awen 演唱。

下載無奈的歌聲LRC歌詞


Awen
awen496@eyou.com
藉著歌聲
唱出無奈
希望伊會得知阮心內
音樂聲聲像情詩
替阮傳呼故鄉的伊
只是不知相逢等何時
滿腹的話阮唱出來
多情的人歌聲有愛
一句一句將感情坑在心內
音樂愈聽愈感慨
歌聲愈唱愈悲哀
故鄉的心愛敢知阮真情愛

Download 無奈的歌聲 LRC Lyrics