1. vvLyrics
  2. awen
  3. 爽爽快快干一杯

awen 爽爽快快干一杯 LRC歌詞

歌曲 爽爽快快干一杯awen 演唱。

下載爽爽快快干一杯LRC歌詞


Awen
awen496@eyou.com
為啥米你嘸請坦白
敢搭流目屎 聲聲請再會
你尚了解我一生只愛你一個
離開你我呀嘸知日子袂怎樣的過
窗外春風吹 又無半邊月
一粒流星咻咻閃閃過
可比我心頭的一把火
啊啊 既然袂當作伙
何必擱請傷心話
來來爽爽快快干一杯
再干一杯

Download 爽爽快快干一杯 LRC Lyrics