1. vvLyrics
  2. awen
  3. 男兒的苦衷

awen 男兒的苦衷 LRC歌詞

歌曲 男兒的苦衷awen 演唱。

下載男兒的苦衷LRC歌詞


Awen
awen496@eyou.com
離開可愛的故鄉
三分是賭錢
離開心愛的人月七分孤不彰
忍耐着滿腹悲傷
孤單站他鄉
雖然我三更半暝
暗暗在思鄉
為着前途甲理想
阮是真堅強
啊男兒的苦衷
心愛的心愛的
請你愛原諒男兒的苦衷
早日成功回故鄉

Download 男兒的苦衷 LRC Lyrics