1. vvLyrics
  2. i think i
  3. 浪漫滿屋插曲

i think i 浪漫滿屋插曲 LRC歌詞

歌曲 浪漫滿屋插曲i think i 演唱。

下載浪漫滿屋插曲LRC歌詞


浪漫滿屋插曲
i think i
gu rer ri eb da go a nir ge ra go mi de jiao~um-
ne ga gu der sa rang han dan yi mar do an dye jiao ~um-
gyen han jir tu yir ge ra go
ne ga yue ro wun ga bo da go
za xin er so ge bua ji man yi jie de nun
nan gam cur su ga eb nun ger yo
I Think I Love You~
gu ren ga bua yo
Couse I Miss You~
gu de man eb su men
nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
I'm Falling For You~
nan mor ra ji man Now I Need You~
e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo
wu rin an e ur rin da go cin gu
gu ge ddak zo ta go -um-
ha na bu te yer ge do de ce mo han ge ra do
man nun ge eb nun de
e de ke sa gyur su yin nya go mar do an dye nun ye gi ra go
mar ha me dur re de ji man
yi jie de nun nan gu re gi ga si run ger yo
I Think I Love You~
gu ren ga bya yo
Couse I Miss You~
ge de man eb su men
nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
I'm Falling For You~
nan mor ra ji man Now I Need You~
e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo
nan mor ra jiao gu de ra nun ger Woo
yue mo bua jiao ba ro ap yin de Hoo~Ye~
gu dong an yi re ke ba ro ne ge te yi se nun de
yue yi jie se ya sa rang yi bo yi nun gen ji Hoo-
I Think I Love You~
gu ren ga bya yo
Couse I Miss You~
gu de ga eb su men
nan a mu ge do mo ta go
za ggu seng gak na go
yi ren ger bo men an da go
I'm Falling For You~
nan mor ra ji man -Now I Need You~
e nu sen ga ne mam gi pun go se
a zu ku ge za ri za bun gu de ei mo sub er yi jien
bo a yo

Download 浪漫滿屋插曲 LRC Lyrics