1. vvLyrics
  2. Mitsuishi Kotono, Tomizawa Michie,Hisakawa Aya, Shinohara Emi, Fukami Rika

Mitsuishi Kotono, Tomizawa Michie,Hisakawa Aya, Shinohara Emi, Fukami Rika