1. vvLyrics
  2. Rie fu & Sarasa Ifu, yuyu, Kenji Suzuki

Rie fu & Sarasa Ifu, yuyu, Kenji Suzuki


LRC歌詞