1. vvLyrics
  2. Shirou Kamui (Suzumura Kenichi)

Shirou Kamui (Suzumura Kenichi)