freddie aguilar anak LRC歌詞

歌曲 anakfreddie aguilar 演唱。

下載anakLRC歌詞

anak
freddie aguilar
pia ong my qq:371358493
nong isilang ka sa mundong ito
laking tuwa ng magulang mo
at ang kamay nila ang iyong ilaw
at ang nanay at tatay moy
di malaman ang gagawin
minasdan pati pag -tulog mo
at sagabi napupuyat ang iyong nanay
sa pag-timpla ng gatas mo
at sa umaga namay kalong ka nang iyong ama
tuwang -tuwa sa yo
ngayon ngay malaki ka na
at nais may maging malaya
di man sila payag walang magagawa
ikaw ngay biglang nagbago
naging matigas ang iyong ulo
at ang payo nilay sinuway mo
di mo man lang inisip
na ang kanilang ginagaway para sa yo
pagkat ang nais moy masunod ang layaw mo
di mo sila pinapansin
nagdaan pa ang mga araw
at ang landas moy naligaw
ikaw ay nalulung sa masamang bisyo
at ang una mong nilapitan
ang yong i nang lumuluha
at ang tanong anak
bat ka nagkaganyan
at ang iyong mga matay
biglang lumuha nang di mo napapansin
pagsisisi ang sa isip moy
nalaman mong ikay nagkamali
pagsisisi ang sa isip moy
nalaman mong ikay nagkamali
pagsisisi ang sa isip moy
nalaman mong ikay nagkamal

Download anak LRC Lyrics