1. vvLyrics
  2. Pchy
  3. Roo suek barng mhai

Pchy Roo suek barng mhai LRC歌詞

歌曲 Roo suek barng mhaiPchy 演唱。

下載Roo suek barng mhaiLRC歌詞

Roo suek barng mhaiAAT-JA-DOO-NERN-NAAN
AAT-JA-PAAN-MAA-SAEN-KLAI
THEE-RAU-TAANG-KHORN-TAANG-DERN-TAANG-BPAI-MAI-WAN-NAN
AAT-MEE-KHRAI-LAAI-KHORN
KOR-AAT-JA-MEE-KHORN-BPEN-ROI-PAN
THI-KHAU-MAA-TAN-HAI-KHEUN-LAE-WAN-CHAANG-MUN-BPAI
REU-PROH-WAA-KHAO-MAI-CHAI-THER
LAE-MUEAN-WAA-CHAN-NAN-YANG-MAI-JER
KOB-SING-THEE-TUA-ENG-TAM-LORN-HAAI
REU-PROH-WAN-NAN-ENG
THEE-CHAN-TAM-REUNG-RAU-PLAAT-BPAI
MAI-AAT-JA-TAM-HAI-RAU-KLAB-BPAI-BPEN-YANG-WAN-NAN
ROO-SEUK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-MAI-THER-YOO
WAN-THEE-THER-MAI-YOO
CHEE-WIT-KOR-DOO-MAI-MEE-KHUAAM-MAAI
ROO-SUEK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-RAU-MEE-KAN-KHAANG-KAAI
THEE-RAU-MEE-KAN-KHANG-KAAI
MAI-MEE-WAN-MHAI-THEE-MAI-SUK-JAI-LOEI-SAK-WAN
..........Music.............
AAT-JA-DOO-MAI-TAN
LAE-MAN-AAT-JA-SAAI-BPAI
MUEA-THAANG-THEE-RAU-THAANG-KHORN-THAANG-BPAI-MAN-KLAI-LAEU
TAE-JA-YANG-FANG-KHOI-THEUNG-MAE-DOO-MAI-MEE-WEE-WAEU
JA-ROR-THER-LEH-MOR-LAE-JA-MAI-RAK-KHRAI
NAN-PROH-WAA-KHAU-MAI-CHAI-THER
LAE-MUEAN-WAA-CHAN-NAN-KOR-JER-KAB-SING-THEE-ROR-NAI-WAN-THEE-SAAI
YOO-NAI-WAN-NAN-ENG-CHAN-TAM-REUNG-RAU-PLAAT-BPAI
MAI-AAT-JA-TAM-HAI-RAU-KLAB-BPAI-BPEN-YANG-WAN-NAN
ROO-SEUK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-MAI-THER-YOO
WAN-THEE-THER-MAI-YOO
CHEE-WIT-KOR-DOO-MAI-MEE-KHUAAM-MAAI
ROO-SUEK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-RAU-MEE-KAN-KHAANG-KAAI
THEE-RAU-MEE-KAN-KHANG-KAAI
MAI-MEE-WAN-MHAI-THEE-MAI-SUK-JAI-LOEI-SAK-WAN
HAAK-WAA-RAU-ROO-SEUK-MUEAN-KAN
YAAK-HAI-RAU-KLAB-MAA-BPEN-MUEAN-DANG-WAN-KAU-JA-DAI-MHAI
YAAK-JA-KHOR-SAK-KHRANG-KHOR-KHAE-SAK-KHRANG
KHOR-OK-KAT-SUT-THAAI-JA-KLAB-MAA-HAI-THER-DAI-KLAB-MA-HA
ROO-SEUK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-MAI-THER-YOO
WAN-THEE-THER-MAI-YOO
ROO-SUEK-YAANG-CHAN-BAANG-MHAI-WAA-WAN-THEE-RAU-MEE-KAN-KHAANG-KAAI
THEE-RAU-MEE-KAN-KHANG-KAAI
MAI-MEE-WAN-MHAI-THEE-MAI-SUK-JAI-LOEI-SAK-WAN
-THE END-

Download Roo suek barng mhai LRC Lyrics